Taurus Alfa Plus 3+1

2199,00

Opis

Taurus ALFA Plus 3+1

Aluminiowa, stabilna i bezpieczna platforma rowerowa. Dzi?ki wykorzystaniu lekkich a zarazem wytrzyma?ych materia?ów ograniczono wag? baga?nika do 17,5 kg przez co uchwyt mo?na ?atwo przenosi? i uzyskano wi?ksz? ?adowno??. Niew?tpliw? zalet? aluminiowej konstrukcji jest odporno?? na korozj?. Platforma Alfa posiada bardzo korzystny stosunek ceny do jako?ci. W zasadzie jej jedynym mankamentem jest brak mo?liwo?ci szybkiego monta?u za pomoc? d?wigni mocuj?cej baga?nik na haku. Nale?y jednak zaznaczy?, ?e mechanizm zastosowany w tej platformie obs?ugiwany kluczem, po kilkukrotnym zamontowaniu platformy i nabyciu pewnej „wprawy” nie nastr?cza ?adnych trudno?ci w czasie eksploatacji, a baga?nik mo?na zainstalowa? z powodzeniem w ci?gu oko?o 60 sekund. Du?? zalet? tego baga?nika jest fakt, ?e 4 rower mocowany jest na specjalnej dostawce. Pierwsz? korzy?ci? wynikaj?c? z tego jest to, ?e w sytuacji, kiedy mamy do przewiezienia mniejsza ilo?? rowerów mo?na z niej zrezygnowa? zmniejszaj?c gabaryty baga?nika. Po drugie dzi?ki temu, ?e przystawka na 4 rower mocowana jest wy?ej wyst?puje mniejsze ryzyko zawadzenia baga?nikiem o pod?o?e np. podczas pokonywania stromego podjazdu lub zjazdu.

O produkcie

Maksymalna ?adowno?? uchwytu to 60 kg, tak wi?c mo?na na nim przewozi? nawet stosunkowo ci??kie rowery.Zarówno baga?nik na kuli haka oraz rowery umieszczone w uchwycie zabezpieczone s? zamkami. Funkcja odchylania umo?liwia dost?p do baga?nika auta.Oferowany tu model to wersja po poprawkach. Obejmowa?y one ogólny lifting oraz przede wszystkim wprowadzono system poziomowania uchwytu na haku holowniczym.Szeroko?? platformy to 110 cm, wi?c istnieje mo?liwo?? jej zmieszczenia w wielu baga?nikach samochodowych.Rowery umieszczone na platformie mocowane w 3 punktach: za ram? oraz za obydwa ko?a. Pa??ki do mocowania ram rowerów s? solidne i pokrywa je guma chroni?ca przed zarysowaniami, dodatkowo s? one od??czane co znacznie upraszcza mocowanie ich do ram, a ko?a utrzymywane s? na miejscu dzi?ki wytrzyma?ym paskom z?batym.Platformy ALFA zosta?y dopuszczone do u?ytkowania na drogach publicznych w UE na podstawie homologacji EEC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE holenderskiego urz?du RDW, który certyfikowa? min. platformy rowerowe wiod?cych producentów takich jak Atera, Thule.

Zalety produktu:

Innowacyjny sposób mocowania platformy wyposa?ony zosta? w mo?liwo?? regulacji dzi?ki której baga?nik mo?na zamontowa? na ka?dej kuli haka holowniczego.Zarówno sama platforma jak równie? przewo?one rowery zabezpieczone s? zamkamiKo?a rowerów mocowane s? na podporach platformy przy pomocy mocnych pasków z?batych.Podpory kó? rowerowych posiadaj? mo?liwo?? przesuwania dzi?ki czemu na platformie mo?na przewie?? zarówno mniejsze jak i wi?ksze rowery.Funkcja odchylania platformy zapewnia wygodny oraz szybki dost?p do baga?nika samochodu równie? z zamontowanymi rowerami.Produkt po wyci?gni?ciu z pude?ka prawie gotowy do u?ytku.Maksymalna ?adowno?? uchwytu wynosi 60 kg.

Uchwyty rowerowe

fiat panda 1,1, akrapovic końcówka wydechu, auto partner części, ls2014, castrol 5w40, 265005303, zapieczona tarcza hamulcowa, zestaw spinek samochodowych, przekaźnik kierunkowskazów astra g, lewarek nożycowy, części skoda, mobil super 3000 xe 5w30, ceramizer do silnika czy warto, peugeot 208 1.2 vti wymiana rozrządu, e34 kombi, zaciski do przewodów hamulcowych, internetowy sklep motoryzacyjny, skoda yeti 1.4 tsi, amortyzator tył audi a4 b5, żarówka led do jazdy dziennej, k2 fox

yyyyy