Teesa 32l TSA5001

329,00

Opis

Teesa Lodówka Z Funkcj? Grzania 32 L (Tsa5001)

TESSA 5001 – 32lLodówka turystyczna / samochodowa z funkcj? ch?odzenia lub grzaniaCh?odzi do 22°C poni?ej temperatury otoczenia.Grzeje do 65°C.Pojemno?? 32L.Zasilanie 230V lub 12V.Specjalna komora na ukrycie przewodów.Wydajny system cyrkulacji powietrza.Wysokiej klasy izolacja termiczna 3cm.Wygodna uchylna pokrywa oraz sk?adany uchwyt z blokad?.Wymiary wewn?trzne 330 x 235 x 340 [mm]Wymiary zewn?trzne 400 x 300 x 440 [mm]Waga 5 kg

Teesa 32l TSA5001Starannie i solidnie wykonana oryginalna lodówka turystyczna TEESA 5001 doskona?a na: wakacyjn? podró?, przyj?cia w ogrodzie, pikniki i wycieczki, na placu zabaw, w samochodzie, w autobusie, w poci?gu, na wyprawy ?eglarskie, na ryby, dla taksówkarzy,  w hotelu, w akademiku, na budowie, w biurze, w domowym barku.Sprawdzi si? wsz?dzie tam, gdzie chcemy zabra? ze sob? zimne lub ciep?e jedzenie i napoje.Mechanizm lodówki oparty jest o termoelektryczny system Ogniw Peltiera – jest to system, który umo?liwia zarówno ch?odzenie jak i grzanie, dlatego te? oferowana przez nas lodówka przyda si? nie tylko w upalne dni, ale tak?e w te ch?odniejsze, kiedy to b?dziemy chcieli utrzyma? ciep?o przygotowanych posi?ków oraz napojów.Lodówka posiada wbudowany system cyrkulacji powietrza, który dodatkowo zwi?ksza efektywno?? dzia?ania ca?ego urz?dzenia.Wbudowany transformator pozwala u?ywa? lodówki zarówno podpi?tej do gniazdka sieciowego 230V jak te? do gniazda zapalniczki 12V w samochodzie. Przewody wbudowane s? w konstrukcje lodówki oraz posiadaj? specjaln? komor?, w której schowa? mo?emy nieu?ywany przewód lub oba przewody, kiedy lodówka nie jest podpi?ta do zasilania. Pod przykrywk? znajduje si? równie? panel sterowania umo?liwiaj?cy wybór pomi?dzy ch?odzeniem lub grzaniem oraz trybem ECO oraz MAXPrzewody z komory wychodz? poprzez specjalne wy??obienie – dzi?ki temu przewód pozostaje zawsze na swoim miejscu, a ca?o?? wygl?da bardzo estetycznie.Wn?trze lodówki o wymiarach 330 x 235 x 340 [mm] opcjonalnie podzieli? mo?emy wyjmowan? przegrod?.Pokrywa lodówki dodatkowo zabezpieczona jest dookoln? uszczelk?, która dodatkowo zabezpiecza przed utrat? temperatury. Uchwyt lodówki pe?ni tak?e funkcj? klamry zabezpieczaj?cej przed przypadkowym otwarciem pokrywy. Uchwyt mo?e pe?ni? tak?e dodatkow? funkcj? jako wspornik pokrywy.

Lodówki turystyczne

ustawienie rozrządu suzuki vitara 2.0 16v, tarcze nacinane, motorad, katalizator ceny, żarówka tablicy rejestracyjnej

yyyyy