Varta Blue Dynamic E43 72Ah 680A

332,30

Opis

Atuty akumulatora Varta Blue Dynamic

Varta to gwarancja mocy

Dla ka?dego samochodu i ka?dego zastosowania. Bezkompromisowo?? w standardach jako?ci i nieprzerwany ci?g udoskonale? uczyni?y z nas wiod?cego producenta akumulatorów. Maksymalna moc rozruchu, nieprzerwane zaopatrzenie w energi? i 100 % niezawodno?ci: akumulatory VARTA ??cz? w sobie wszystkie te cechy.

Który akumulator VARTA jest odpowiedni dla Pa?stwa?

Zale?y to od wymaga? jakie stawiacie Pa?stwo akumulatorowi: nowoczesny samochód ma wi?cej odbiorników elektrycznych i tym samym wi?ksze zapotrzebowanie na energi?. Nasza oferta produktowa pokrywa wszelkie wymagania: albo ULTRA dynamic albo dynamic TRIO. VARTA dostarcza akumulatory dopasowane do potrzeb ka?dego samochodu. Akumulatory VARTA gwarantuj? pewny rozruch w ka?dych warunkach.

Akumulatory BLUE dynamic to sprawdzony, wysokiej jako?ci akumulator, bardzo popularny w?ród kierowców. Dlatego te? pojawia si? w nowej, ulepszonej wersji. Teraz BLUE dynamic jest mocniejszy ni? wcze?niej i dost?pny w zakresie pojemno?ci a? do 95 Ah. Nadaje si? tak?e do samochodów o du?ym zapotrzebowaniu na moc rozruchowa. Dzi?ki temu BLUE dynamic to najpopularniejszy akumulator linii dynamic, spe?niaj?cy tak?e specyficzne wymogi pojazdów azjatyckich.

Nowoczesna technologia, moc, wydajno??, wysoka jako?? i niezawodno?? to cechy charakteryzuj?ce akumulatory marki VARTA. W?a?nie dlatego wi?kszo?? producentów samochodów na pierwsze wyposa?enie wybiera akumulatory VARTA. Który akumulator VARTA jest odpowiedni dla Pa?stwa? Zale?y to od wymaga? jakie stawiacie Pa?stwo akumulatorowi: nowoczesny samochód ma wi?cej odbiorników elektrycznych i tym samym wi?ksze zapotrzebowanie na energi?. Nasza oferta produktowa pokrywa wszelkie wymagania: albo ULTRA dynamic albo dynamic TRIO. VARTA dostarcza akumulatory dopasowane do potrzeb ka?dego samochodu. Akumulatory VARTA gwarantuj? pewny rozruch w ka?dych warunkach. PowerFame to TECHNOLOGIA PRODUKCJI KRATKI O?OWIOWEJ METOD? SZTANCOWANIA. Akumulatory wytworzone z wykorzystaniem kratki wyprodukowanej w tej technologii to milowy krok w poprawie wszystkich jego wyników.

Co daje technologia PowerFrame? Dzi?ki zastosowaniu PowerFrame akumulatory samochodowe mog? pracowa? d?u?ej, zapewniaj?c wi?ksz? moc rozruchow? i optymalne nat??enie przep?ywu pr?du. S? nie tylko ca?kowicie bezobs?ugowe, ale posiadaj? równie? wy?sze parametry elektryczne, odporno?? na ekstremalne temperatury oraz cz?ste cykle ?adowania i roz?adowania. Zoptymalizowana konstrukcja p?yty w miejscach najwi?kszego skupienia przep?ywu ?adunku elektrycznego powoduje, ?e akumulator niezale?nie od warunków atmosferycznych czy to podczas mrozów czy upa?u, jest w stanie nie tylko zgromadzi? w sobie odpowiedni? ilo?? energii, ale tak?e przekaza? j? szybko do odbiorników energii elektrycznej w poje?dzie, które jej potrzebuj? do prawid?owego i niezawodnego funkcjonowania.

Akumulatory

mercedes a 180 cdi wymiana świec żarowych, końcówka drążka kierownicy, mini cooper 1.6 wymiana rozrządu cena, mobile de części, mercedes c 180 kompressor, skoda octavia 2 kombi, 5w40 castrol edge, ile jest swiatel cofania, thule force xt sport, felgi passat cc, katalizator renault thalia 1.4 8v, objawy zepsutego komputera w samochodzie, kaucja za akumulator, ogrzewanie do samochodu, sports wagon, opony całoroczne 205/55 r16, części z usa na zamówienie, kadett e, stilo dane techniczne, akumulator grande punto, guma na przegubie

yyyyy