Volt Zasilacz Awaryjny Power Sinus 2000 24V

1869,00

Opis

Zasilanie awaryjne z serii POWER SINUS jest kombinacj? przetwornicy, ?adowarki i automatycznego prze??cznika AC w jednym uk?adzie ze szczytow? wydajno?ci? konwersji DC/AC na poziomie 88%. Wyposa?one jest w wiele unikatowych rozwi?za?, jednocze?nie b?d?c jednym z najbardziej popularnych i niedrogich uk?adów zasilania awaryjnego na rynku. Oferuje wielostopniowe ?adowanie z korekcj? wspó?czynnika mocy ?adowania i „czysty” sygna? sinusoidalny na wyj?ciu o niespotykanie wysokiej warto?ci mocy impulsowej, aby sprosta? wysokim wymaganiom dotycz?cym urz?dze? zasilania awaryjnego. Pot??na ?adowarka w urz?dzeniach serii POWER SINUS wytwarza pr?d ?adowania do 120 A (w zale?no?ci od modelu), a wykorzystanie wbudowanej korekcji wspó?czynnika mocy ?adowania, sprawia, ?e urz?dzenie u?ywa 20 – 30 % mniej energii z wej?cia AC, ni? w przypadku standardowej ?adowarki. Moc chwilowa (przeci??eniowa) jest na poziomie ok. 300% mocy nominalnej i utrzymywana do 20 s co pozwala na ekonomiczn? prace z zaawansowanymi urz?dzeniami elektrycznymi. Pobór mocy w spoczynku si?ga maksymalnie do 4% mocy nominalnej. Prze??cznik priorytetu (AC / AKUMULATOR) i automatyczny generator startowy sprawiaj?, ?e urz?dzenie idealnie nadaje si? do pracy zarówno w uk?adach zasilania awaryjnego lub w aplikacjach energii odnawialnej. W trybie priorytetu AC, kiedy zasilanie sieciowe zostaje odci?te (lub spada w dopuszczalnym zakresie), przeka?nik jest wy??czany, a obci??enie automatycznie przekazywane na wyj?cie przetwornicy. Po przywróceniu zasilania sieciowego, przeka?nik jest za??czany z powrotem, a obci??enie automatycznie przekazywane na cz??? AC przetwornicy. W trybie priorytetu AKUMULATOROWEGO (bateryjnego) przetwornica b?dzie wyodr?bnia? maksymaln? moc od zewn?trznych ?róde? energii (np.: systemy energii odnawialnej). Dzi?ki automatycznemu generatorowi startowemu, urz?dzenie mo?e by? u?ywane jako zintegrowany elementy uk?adu zasilania awaryjnego i za??cza? si? w momencie wykrycia zbyt niskiego napi?cia na akumulatorze. Przetwornica jest wyposa?ona w sygnalizacj? wizualn? (kontrolki LED) oraz d?wi?kow? (tzw. „buzzer”), które informuj? o stanie pracy urz?dzenia, u?atwiaj?c obs?ug? i dociekanie ewentualnych problemów. Ni?ej wymienione parametry / funkcje sprawiaj?, ?e urz?dzenia zasilania awaryjnego z serii POWER SINUS idealnie nadaj? si? do zasilania urz?dze? elektrycznych wymagaj?cych napi?cia przemiennego 230V z baterii akumulatorów o napi?ciu sta?ym 24V. Dodatkowo mog? by? równie? z powodzeniem wykorzystywane jako awaryjne ?ród?o energii dla urz?dze? wymagaj?cych ci?g?ego zasilania, takich jak na przyk?ad serwerownie, uk?ady automatyki, piece i pompy CO. Moc znamionowa (ci?g?a) 2000 Moc przeci??eniowa (chwilowa) 6000 Napi?cie akumulatora / -ów 12 V Gabaryty d? x szer x wys [mm] 442 * 218 * 179 mm Waga [kg] 20 Instrukcja obs?ugi POWER SINUS- kliknij Karta katalogowa – kliknij

Przetwornice napi?cia

reno clio 2002, autoszukacz, 285 75r16, 604261318, opel insignia opc 2.8 v6 turbo, ford kuga i, podnośnik szyby vw fox, cooper discoverer at3 4s, 04e115561h, jaguar x250, honda acord 7, skoda octavia 2008 kombi, chevrolet tracker, skoda octavia 2 dane techniczne, 225 40 18

yyyyy