Vredestein Ultrac 205/55R16 91W

324,26

Opis

Vredestein Ultrac to letnia opona klasy premium, dedykowana szerokiej gamie samochodów osobowych od aut rodzinnych po kompaktowe hatchbacki, która koncentruje si? na optymalizacji codziennego u?ytkowania opon. Wyd?u?one przebiegi, bezpiecze?stwo jazdy, komfort oraz aspekty ekologiczne, to obszary, na których skupiono si? w modelu Ultrac.Vredestein Ultrac to nast?pca modelu Ultra Satin, w którym dzi?ki zaawansowanej wiedzy technologicznej i bogatemu zapleczu badawczemu mo?liwe by?o udoskonalenie parametrów znanych z poprzednika. Zmiana profilu opony, dzi?ki której powierzchnia styku bie?nika z nawierzchni? uleg?a rozszerzeniu, pozwoli?a polepszy? prowadzenie na suchych i mokrych nawierzchniach o 15%.Zwi?kszona sztywno?? ?eber opony z parabolicznymi naci?ciami wp?yn??a na wi?ksz? reaktywno?? uk?adu kierowniczego i precyzj? prowadzenia, które u?atwi? sprawn? i dynamiczn? jazd? zarówno w warunkach miejskich jak i szybszych trasach.Udoskonalona mieszanka gumy bie?nika, zawieraj?ca w sk?adzie 50% krzemionki, nanokompozycie ?ywic i wielofunkcyjne polimery pozwoli?a o 10% zwi?kszy? wydajno?? hamowania na suchych i mokrych pod?o?ach dla jeszcze wy?szego poziomu bezpiecze?stwa na drodze.Zmniejszenie wysoko?ci wype?nienia stopki oraz modyfikacja ?cian bocznych pod katem zwi?kszenia ich stref ugi?cia, poprawi?y w?a?ciwo?ci amortyzuj?ce opony. Dodatkowo w po??czeniu z optymalizacj? wzoru bie?nika znacznej poprawie uleg? komfort akustyczny oraz p?ynno?? jazdy. W porównaniu z poprzednim modelem Ultrac cechuje si? o 5% ni?szymi oporami toczenia co przek?ada si? na ni?sz? emisj? spalin i zu?ycie paliwa.Vredestein Ultrac to model cechuj?cy si? du?? uniwersalno?ci? i równowag? w parametrach jezdnych oraz aspektach bezpiecze?stwa. Bez problemu mo?e by? u?ytkowany przez kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy jak i bardziej zdecydowanych i dynamicznych u?ytkowników.

Opony letnie

mechanizm podnoszenia szyby skoda fabia, jeep grand cherokee 2007, motul motocool, audi a8 3.3 tdi, alfa 159 kombi, ford focus mk2 wymiana rozrządu, sonda lambda citroen c5, audi a6c5 1.8t, pasek wielorowkowy astra j 1.7 cdti, filtr kabinowy toyota yaris 2, bosch h7, sonda lambda, wahacze alfa 147

yyyyy