Xiaomi Mi 11

4111,00

Opis

Mi 11Magia kinaFilmowe 108 MPSOUND BY Harman KardonWy?wietlacz WQHD+ 120 HzQualcomm® Snapdragon™ 888

Filmuj jak re?yserMi 11 jest stworzony dla mi?o?ników kina. Firma Xiaomi po??czy?a wyj?tkowy sprz?t z najnowocze?niejszym oprogramowaniem kinowym, aby zaoferowa? wiele nies?ychanie kreatywnych, a jednocze?nie ?atwych w u?yciu funkcji filmowania.Aparaty na poziomie studyjnych

13 MPAparat ultraszerokok?tny

108 MPAparat szerokok?tny z OIS

5 MPObiektyw telemakro

Kinowa SI za jednym klikni?ciemFilmuj jak re?yserDzi?ki wyj?tkowym efektom filmowym ka?dy mo?e by? re?yserem. U?yj funkcji Kino SI za jednym klikni?ciem, aby ?atwo zmieni? swoje filmy w kinowe dzie?a.

Wstrzymanie czasuTryb nocny poklatkowy

Magiczny zoomStopklatka wideo

Spowolniona migawkaRównoleg?y ?wiat

Kinowe filtry wideoEdytuj jak w studioOsiem filtrów kinowych pozwoli nada?Twoim filmom odpowiedni ton.

Ultra Nocne WideoRozja?nij swoje nagraniaFunkcja Ultra Nocne Wideo wykorzystuje SI t?umienia szumów w czasie rzeczywistym na poziomie RAW i korekcji ?wiat?a, zapewniaj?c lepsze o?wietlenie i ja?niejszy obraz wideo w nocy.

.

Nawet przy s?abym o?wietleniuUltra Nocne Wideo. Umo?liwia filmowanie w bardzo ciemnym otoczeniu (luminancja < 1 LuX). Dzi?ki SI t?umienia szumów w czasie rzeczywistym na poziomie RAW i korekcji ?wiat?a obrazy s? automatycznie rozja?niane i zachowuj? wi?cej szczegó?ów.

Nagrywanie filmów HDR10+Obraz jest bardziej wyra?ny, ka?dy jasny i ciemny szczegó? jest wyra?niej widoczny, a jako?? obrazu jest bli?sza rzeczywisto?ci.

Aparat 108 MPNiezwyk?a szczegó?owo??

FOV 123°Tryb ultraszerokok?tny

Telemakro 5 MPOdkryj magiczne mikrokosmosy

Trzy razyTryb nocnyMi 11 poprawia ?wiat?o i zmniejsza nadmiern? ekspozycj?, rozszerzaj?c fotografi? nocn? na trzy aparaty, dzi?ki czemu mo?esz spe?ni? wszystkie potrzeby zwi?zane z fotografowaniem nocnym.

108 MP

Ultraszerokok?tny

Przedni

Wymazywanie SI 2.0Zaawansowany algorytm SI usuwa niepo??dane obiekty i linie. Uczy? swoje zdj?cia tak doskona?ymi, jak sobie wyobra?asz.

Wy?wietlacz bez kompromisówJest to niemal doskona?y ekran o nieskazitelnej wyrazisto?ci, kolorze i g?adko?ci. Mi 11 ustanowi? 13 nowych rekordów i otrzyma? ocen? A+ od DisplayMate, jednej z najbardziej niezawodnych agencji zajmuj?cych si? ocen? wy?wietlaczy na ?wiecie.*

Zapieraj?ca dech w piersiach wyrazisto?? dzi?ki technologii WQHD+Bardzo wysoka rozdzielczo?? (3200 x 1440) technologii WQHD+ zapewnia niemal 1,8 raza wi?cej pikseli ni? w przypadku ekranów FHD+, wy?wietlaj?c wi?cej szczegó?ów, a jednocze?nie umo?liwia wy?wietlanie materia?ów wideo o wysokiej rozdzielczo?ci 1440 p.*. Ponadto Mi 11 wykorzystuje najnowszy organiczny materia? elektroluminescencyjny E4, dzi?ki czemu ekran jest bardziej energooszcz?dny.

* Wy??cznie w celach demonstracyjnych.Technologia Super Resolution zapewnia dwukrotnie wy?sz? jako?? obrazu, od 480p do 960p i od 720p do 1440p i obs?uguje wszystkie popularne platformy wideo*. Ogl?daj ulubione starsze klipy i filmy w nowej jako?ci.* Wszystkie powy?sze rozdzielczo?ci obs?uguj? obecnie skalowanie 2x. Skalowanie 3x wybranych rozdzielczo?ci b?dzie dost?pne wkrótce w aktualizacji OTA.

P?ynne efekty wizualne i reakcjaCz?stotliwo?? od?wie?ania 120 Hz z AdaptiveSyncCz?stotliwo?? od?wie?ania do 120 Hz pozwala cieszy? si? p?ynnym obrazem, zw?aszcza podczas grania. Wy?wietlacz AdaptiveSync automatycznie dobiera optymaln? cz?stotliwo?? od?wie?ania, zapewniaj?c bardziej p?ynne efekty, a jednocze?nie optymalizuj?c zu?ycie energii.Cz?stotliwo?? próbkowania dotyku 480 HzMaksymalna cz?stotliwo?? próbkowania dotyku 480 Hz to najwi?ksza do tej pory szybko?? reakcji ekranu Xiaomi. Ekran reaguje szybciej ni? kiedykolwiek wcze?niej, dzi?ki czemu w grach jeste? o krok przed innymi.

Bogate i ?ywe kolory, dok?adnie odzwierciedlaj?ce prawdziwy ?wiatDzi?ki precyzyjniejszym kolorom, szerszemu zakresowi kolorów i p?ynniejszym zmianom kolorów ekran Mi 11 wy?wietla zawarto?? w kolorach tak bogatych, jak w rzeczywisto?ci.

Wy?wietlacz TrueColorJNCD? 0,38, ?E? 0,41

Szeroka gama kolorów100% DCI-P3 (standardowo)

1,07 miliarda kolorówKolor 10-bitowy

SOUND BY Harman KardonWysoka jako?? d?wi?kuSOUND BY Harman Kardon, firma Xaomi we wspó?pracy z ekspertami poprawi?a akustyk? dwóch g?o?ników, zapewniaj?c doskona?? jako?? d?wi?ku wysokiej klasy. Spektakularny d?wi?k zapewni realistyczne wra?enia podczas ogl?dania filmów i s?uchania ulubionej listy odtwarzania.

Pi?kny i wytrzyma?y

12 gl?ejszy *

0,9 mmsmuklejszy *

Poczwórnie zakrzywiony ekranPrzyci?gaj?cy uwag? i wytrzyma?y

Poczwórnie zakrzywiony design zapewnia bardziej realistyczne wra?eniaDodanie sprz?towego czujnika pozwala unikn?? niezamierzonych reakcji na dotyk

Szk?o Corning® Gorilla® Glass Victus™Ekran jest teraz jeszcze bardziej wytrzyma?y – 150% wzrost wydajno?ci i 200% wy?sza odporno?? na zarysowania.*

Poczwórna zakrzywiona obudowa ze szk?aTy? obudowy jest zaokr?glony i delikatnie zakrzywiony, dzi?ki czemu jest wygodniejszy w u?ytkowaniu.Horizon Blue

Poczwórna zakrzywiona obudowa ze szk?aTy? obudowy jest zaokr?glony i delikatnie zakrzywiony, dzi?ki czemu jest wygodniejszy w u?ytkowaniu.Midnight Gray

Poczwórna zakrzywiona obudowa ze szk?aTy? obudowy jest zaokr?glony i delikatnie zakrzywiony, dzi?ki czemu jest wygodniejszy w u?ytkowaniu.Cloud White

Edycja specjalna Zainspirowani falami oceanu, wykorzystali?my wysokiej klasy szk?o z faktur? 3D do stworzenia nowej gamy kolorów, która eksploruje ?wiat?o i cie?. Na odwrocie widnieje podpis za?o?yciela Xiaomi, Lei Juna.Xiaomi Special Edition

Sztandarowe osi?gi na miar? przysz?o?ciWiod?cy procesor Qualcomm® Snapdragon™ 888, zbudowany w technologii 5 nm, cechuje si? w pe?ni ulepszon? wydajno?ci? procesora, karty graficznej i SI, dzi?ki czemu jest jednym z najsilniejszych procesorów w erze 5G.+25% ogólne usprawnienieProcesor Kryo™ 680 z technologi? Arm Cortex-X1+35% usprawnienieProcesor graficzny Adreno™ 660+70% zwi?kszenie wydajno?ci SI26 bilionów operacji na sekund?

Wi-Fi 6Wi-Fi 6Mi 11 usprawnia obs?ug? sieci Wi-Fi 6, która zapewnia przepustowo?? do 3,5 Gb/s i szybko?? po??czenia internetowego o 106% wi?ksz? ni? w poprzedniej wersji*

4K QAMWi?ksza g?sto?? przesy?ania danych

160 MHzPodwójne pasma

3,5 Gb/sWi?ksza przepustowo??

Zaawansowana ??czno??

Obs?uga 5G*Lepsza obs?uga sieci 5G

Bluetooth 5.2Obs?uga dwóch zestawów s?uchawkowych/g?o?ników

Wydajna bateriape?na gotowo?? do pracy

Du?a bateria w smuk?ej i lekkiej obudowie4600 mAh, zasilanie przez ca?y dzie?

Przewodowe ?adowanie turbo 55 WBezprzewodowe ?adowanie turbo 50 WBezprzewodowe ?adowanie zwrotne 10 WTylko45 minutna osi?gni?cie 100% dzi?ki przewodowemu ?adowaniu turbo 55 W*Tylko53 minutna osi?gni?cie 100% dzi?ki bezprzewodowemu ?adowaniu turbo 50 W** Ekran interfejsu u?ytkownika wy?wietla informacje dotycz?ce bezprzewodowego ?adowania turbo i s?u?y wy??cznie do celów referencyjnych.

Wi?cej szczegó?ów

Izolacja g?osu

Liniowy silnik osi X

Monitorowanie t?tna na wy?wietlaczu

?adowarka 55W GaN w zestawie

Uwagi:* 13 rekordów: Najwy?sza widoczna rozdzielczo?? ekranu, najwy?sza bezwzgl?dna dok?adno?? kolorów, najwy?sza szczytowa jasno?? wy?wietlacza, najwy?szy wspó?czynnik kontrastu, najwy?sza natywna gama barw, najni?szy wspó?czynnik odbicia ekranu, najwy?sza dok?adno?? kontrastu obrazu i dok?adno?? skali intensywno?ci, wspó?czynnik kontrastu w ?wietle otoczenia, najwy?sza jasno?? ekranu dla smartfonów OLED, najmniejsza zmiana szczytowej luminancji na poziomie obrazu ?redniej warto?ci APL, najmniejsza zmiana koloru bieli pod k?tem widzenia, najmniejsze przesuni?cie w zakresie dok?adno?ci koloru i skali intensywno?ci z zawarto?ci? obrazu APL, najmniejsze przesuni?cie w skali kontrastu i intensywno?ci obrazu z zawarto?ci? obrazu APL.

Smartfony

świece żarowe ford mondeo mk4 2.0 tdci, wkładka zamka skoda fabia, spalone klocki hamulcowe objawy, amortyzatory boge, rozkodowanie radia wrocław, volvo 940 kombi, amortyzatory volvo s60, korek do chłodnicy, bridgestone wielosezonowe, sprężyny gazowe dobór, renowacja kierownicy z tworzywa, wymiana żarówki corsa c

yyyyy