Xiaomi Mi Portable Air Compressor 1S (MJCQ05QJ)

198,00

Opis

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1SSzybkie i precyzyjne pompowanie opon

Zwi?kszona pr?dko?? i obj?to?? powietrzaCa?kowicie napompuj 2 opony samochodowe lub dopompuj opony samochodowe do 8 razy, dzi?ki ulepszeniom, które zapewniaj? o 45,4% wy?sz? wydajno?? pompowania przy pe?nym na?adowaniu.

Precyzyjny blok cylindrów obs?uguje ci?nienia do 150 psiPrecyzyjny odlewany ci?nieniowo blok cylindrów wykonany z materia?ów stopowych napompowuje od 0 psi do 150 psi w zaledwie 20 sekund*, dzi?ki czemu nadaje si? do stosowania z amortyzatorami w rowerach górskich, a tak?e z oponami wysokoci?nieniowymi w rowerach szosowych.

Bardzo dok?adne czujniki ci?nienia powietrzaCyfrowo sterowane czujniki ci?nienia powietrza poprawiaj? dok?adno?? pompowania do ±1 psi*, k?ad?c kres sprawdzaniu co chwil? ci?nienia w oponach podczas pompowania.

Predefiniowane ustawienia ci?nieniaXiaomi Portable Electric Air Compressor 1S automatycznie przestaje pompowa? po osi?gni?ciu ??danego, wst?pnie ustawionego ci?nienia. Zapami?tuje równie? warto?ci ci?nienia, dzi?ki czemu nie musisz ponownie ich konfigurowa?.

Pi?? ró?nych trybów pompowaniaKa?dy tryb ma ustawione w?asne warto?ciami ci?nienia powietrza — zapobiega to nadmiernemu napompowaniu. Dzi?ki temu ????Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S jest ?atwy w u?yciu dla ka?dego.- Tryb r?czny: domy?lnie 35psi (Zakres regulacji: 3–150 psi / 0,2–10,3 bar)- Tryb rowerowy: domy?lnie 45psi (Zakres regulacji: 30–65 psi)- Tryb motocyklowy: domy?lnie 2,4 bar (Zakres regulacji: 1,8–3,0 bar)- Tryb samochodowy: domy?lnie 2,5bar (Zakres regulacji: 1,8–3,5 bar)- Tryb pi?ki: domy?lnie 8psi (Zakres regulacji: 4-16psi)

Wewn?trzne baterie litoweDzi?ki bateriom litowym nie jest wymagane zewn?trzne ?ród?o zasilania i nie s? potrzebne ?adne niepor?czne kable zasilaj?ce.

Mobilna i lekka konstrukcjaWa??ca tylko 480g*, kompaktowa konstrukcja sprawia, ?e ??idealnie nadaje si? do podró?y. W?ó? j? do torby, zostaw w domu lub w?ó? do samochodu — zajmuje niewiele miejsca, bez wzgl?du na to, gdzie jest przechowywana.

Uniwersalny interfejs USB-C*Ulepszone ?adowanie z portem USB-C dla bezproblemowych podró?y po ca?ym ?wiecie.

Wbudowana dioda u?atwiaj?ca u?ytkowanie?wiat?o LED do u?ytku w nocy

Oddzielne wewn?trzne przegródki dla wi?kszego bezpiecze?stwaUrz?dzenie posiada oddzielne przegrody na system mechaniczny i akumulator, aby zapewni? optymalne odprowadzanie ciep?a.

W??cznik/wy??cznik w??a powietrznegoZapobiega przypadkowemu w??czeniu z powodu wibracji.

Pompowanie pod ró?nymi k?tamiElastyczny w?? oznacza, ?e mo?esz u?y? pompki bez wzgl?du na to gdzie znajduje si? zawór do pompowania

Akcesoria spe?niaj?ce wszystkie Twoje potrzebyW zestawie torba do przechowywania, adapter zaworu ig?owego i adapter zaworu „Presta” na ka?d? ewentualno??.

Osiem rygorystycznych testów* zapewniaj?cych trwa?o??Testowanie ochrony przed nadci?nieniem – Badanie wytrzyma?o?ci na rozci?ganie w??a powietrznego – Testowanie odporno?ci na ?ciskanie – Testy wytrzyma?o?ci elektrycznej – Testowanie wydajno?ci w??a – powietrznego w niskich temperaturach – Testowanie ?adowania w wysokiej/niskiej temperaturze – Testy swobodnego spadania – Testy trwa?o?ci

*Po pe?nym na?adowaniu urz?dzenie mo?e napompowa? oko?o dwóch opon samochodowych 205/55 R16 do ci?nienia 2,5 bara z ci?nienia 0 bar.*Po pe?nym na?adowaniu urz?dzenie mo?e napompowa? oko?o o?miu opon samochodowych 205/55 R16 do ci?nienia 2,5 bara z ci?nienia 2,0 bara. Napompowanie ka?dej opony zajmuje oko?o 2 min 38 s.*Napompowany przedmiot to przedni widelec wysokoci?nieniowy do roweru górskiego. Przedmiot napompowany od 0 psi do 150 psi w oko?o 20 sekund.*Mi Portable Electric Air Compressor ma dok?adno?? ±2 psi; dok?adno?? Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S zosta?a zwi?kszona do ±1 psi.*Przybli?ona waga 480 g Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S odnosi si? do wagi samego urz?dzenia, z wy??czeniem adaptera zaworu „Presta”, adaptera zaworu ig?owego i etui do przechowywania.*Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S nie jest standardowo dostarczany z zasilaczem. Ten przedmiot nale?y zakupi? osobno.*Dane z o?miu testów dzi?ki uprzejmo?ci TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd Oddzia? Shenzhen. Raport z bada? nr: 68.189.21.0233.01. Standard testowy: QXMQJ0002-2019.*Zdj?cia produktów maj? wy??cznie charakter pogl?dowy.*Wszystkie dane na tej stronie zosta?y udost?pnione dzi?ki uprzejmo?ci laboratorium QiCYCLE, chyba ?e okre?lono inaczej.

Pompki rowerowe

dane techniczne toyota corolla verso, wymiana rolki napinacza ford mondeo mk3, zatarty silnik naprawa, honda civic katalizator, kia ceed demontaż reflektora, jetta tuning, auto na części, mitsubishi colt ciężko wchodzą biegi, 64 autobus, pompa wtryskowa lublin, valeo.pl

yyyyy